Copyright Policy

Sứ mệnh của Trungtamungbuou.org là giúp người đọc có được những thông tin hữu ích về sức khỏe nói chung cũng như căn bệnh ung thư nói riêng. Chúng tôi cam kết không đăng tải những nội dung với mục đích câu view và không được kiểm duyệt về mặt chuyên môn.

1. Trách nhiệm nội dung 

Nội dung trên Trungtamungbuou.org được đăng bởi đội ngũ biên tập viên có tham khảo ý kiến của các chuyên gia, vì vậy trách nhiệm về nội dung thuộc về biên tập viên. Ban quản trị của trang web sẽ thường xuyên kiểm tra các nội dung trên trang và loại bỏ các nội dung vi phạm bản quyền, nội dung quảng cáo, spam, clip rác, nội dung xúc phạm, 18+ hay những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không trái với các quy định pháp luật.

2. Bản quyền 

Là một trang web về nhận thức sức khỏe, chúng tôi ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ. Trungtamungbuou.org luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu Trungtamungbuou.org đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu được báo cáo sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

3. Sở hữu trí tuệ 

Mọi nội dung được đăng tải trên Trungtamungbuou.org, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các , hình ảnh, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của Trungtamungbuou.org. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Ban quản trị Trungtamungbuou.org.net.

4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền 

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được phát hành thông qua Trungtamungbuou.org vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền bằng việc điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc chứng nhận sở hữu bản quyền của bạn.

Gửi email báo cáo vi phạm bản quyền đến địa chỉ : contact@trungtamungbuou.org

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được theo quy định của Điều khoản sử dụng của Trungtamungbuou.org và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.